Prezentacja publikacji na temat wspólnej polsko-rosyjskiej historii

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się dzisiaj prezentacja dwóch tomów pomocy dydaktycznych dla nauczycieli historii, opracowanych wspólnie przez historyków i środowiska eksperckie z Polski i Rosji.

W wydarzeniu wziął udział ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew oraz licznie przybyli goście z Rosji – historycy, profesorowie akademiccy i nauczyciele zaangażowani w prace nad wydawnictwem. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele resortów spraw zagranicznych i edukacji narodowej, a także wykładowcy, nauczyciele i uczniowie olimpijczycy. Publikacje zaprezentowali inicjatorzy projektu z obu krajów – prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, pełniący zarazem funkcję pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, jak również akademik Aleksandr Czubarian z Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk.

Opracowane pomoce dydaktyczne są efektem inicjatywy współpracy i wieloletniego zaangażowania naukowców z Polski i Rosji. – Nie staraliśmy się ujednolicić historii obu krajów. Chcieliśmy uczulić rosyjskiego odbiorcę na polski punkt widzenia i wrażliwość. I podobnie z polskim odbiorcą – zauważył prof. Filipowicz.

– Celem wspólnej pracy było pokazanie nowego podejścia do kwestii historycznych i przełamywanie stereotypów. Chcieliśmy również pokazać młodemu pokoleniu pozytywne sygnały w relacjach dwustronnych, tak aby przeszłość nie przeszkadzała przyszłości – podkreślił Aleksandr Czubarian.

Publikacja powstała w ramach projektu: ,,Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii” realizowanego przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IESW) i Instytut Historii Powszechniej Rosyjskiej Akademii Nauk (IHP RAN). Wydawnictwo zostało sfinansowane w całości przez stronę polską. Wersje elektroniczne publikacji będą powszechnie dostępne na stronie internetowej IEŚW.

Pierwszy tom publikacji dotyczy historii wczesnonowożytnej (XIV-XVIII wiek), drugi zaś XIX wieku. Każdy tom zawiera eseje poświęcone konkretnemu zagadnieniu historycznemu, które zostały napisane wspólnie przez polskiego i rosyjskiego historyka, a także wybór źródeł oraz zadania szkoleniowe. Oba tomy zostały wydane w polskiej i rosyjskiej wersji językowej.

Tego rodzaju wspólne przedsięwzięcia potwierdzają drzemiący w obu państwach potencjał do konstruktywnego współdziałania w kwestiach historycznych. Uczestnicy wyrazili nadzieję na zorganizowanie podobnego wydarzenia w Moskwie, a także oczekiwanie, że publikacja będzie szeroko służyć jako pomoc w nauczaniu historii – zarówno w Polsce, jak i w Rosji.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • udostępnij