Instytut Europy Środkowo – Wschodniej

ul. Niecała 5
20-080 Lublin
www.iesw.lublin.pl

081 532 2907
081 743 6862
fax 081 534 7232