Instytut Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi działalność wydawniczą. Książki ukazują się w kilku seriach, wzbogacanych na bieżąco nowymi wydaniami.

Od roku 2008 Instytut publikuje na swoim stanowisku www Studia i komentarze.

Publikacje Instytutu są do nabycia w wybranych księgarniach lub też bezpośrednio w Wydawnictwie.

Zamówienia można składać telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Książki standardowo wysyłamy pocztą, z płatnością przy odbiorze.