Polska – Rosja: XIV-XVIII
5C – Źródła historyczne i opracowania naukowePobierz PDF:


1A

Jacek Chachaj, Kirył Koczegarow
Wielkie Księstwo Moskiewskie i Wielkie Księstwo Litewskie do wojny o Inflanty


1B

Krzysztof Styczyński
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


1C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


2A

Marcin Baranowski, Kirył Koczegarow
Wojna inflancka


2B

Arkadiusz Jastrzębski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


2C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


3A

Marcin Baranowski, Jacek Chachaj, Kirył Koczegarow
Smuta w Carstwie Rosyjskim a Rzeczpospolita


3B

Krzysztof Styczyński
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


3C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


4A

Arkadiusz M. Stasiak, Kirył Koczegarow
Carstwo Rosyjskie i Rzeczpospolita od wojny o Smoleńsk (1632-1634) do pokoju Grzymułtowskiego (1686)


4B

Arkadiusz Jastrzębski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


4C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


5A

Arkadiusz M. Stasiak, Boris Nosow
Imperium Rosyjskie i rozbiory Rzeczypospolitej


5B

Marek Chodowski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


5C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


6A

Hubert Łaszkiewicz, Boris Nosow
Rosja i Rzeczpospolita: odrębności struktur społecznych i systemów politycznych


6B

Krzysztof Styczyński
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


6C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


7A

Hubert Łaszkiewicz, Filip Wolański, Aleksiej Wasiliew
Wzajemne oddziaływanie kultury polskiej i rosyjskiej w XVI-XVIII wieku


7B

Marek Chodowski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


7C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


8A

Filip Wolański, Maria Leskinen
Zmiany we wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan w XVI-XVIII wieku


8B

Ewa Betiuk
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


8C

Źródła historyczne i opracowania naukowe