Polska – Rosja: XIX
2A – Kwestia polska w rosyjskiej polityce zagranicznej XIX – początku XX wiekuPobierz PDF:


1A

Leonid Gorizontow, Hubert Łaszkiewicz
Polacy w Imperium Rosyjskim w końcu XVIII
i pierwszej połowie XIX wieku


1B

Krzysztof Styczyński
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


1C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


2A

Jurij Borisionok, Piotr Głuszkowski
Kwestia polska w rosyjskiej polityce zagranicznej XIX – początku XX wieku


2B

Marek Chodowski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


2C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


3A

Marcin Baranowski, Swietłana Mulina
Stosunki rosyjsko-polskie w epoce wojen napoleońskich


3B

Arkadiusz Jastrzębski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


3C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


4A

Maria Leskinen, Wiesław Caban
Polskie powstanie 1830-1831


4B

Krzysztof Styczyński
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


4C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


5A

Leonid Gorizontow, Wiesław Caban
Powstanie styczniowe


5B

Krzysztof Styczyński
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


5C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


6A

Wiesław Caban, Swietłana Mulina
Polacy w Imperium Rosyjskim w ostatnim trzydziestoleciu XIX i na początku XX wieku


6B

Arkadiusz Jastrzębski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


6C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


7A

Jurij Borisionok, Jerzy Pająk
Kwestia polska a Rosja w czasie I wojny światowej


7B

Ewa Betiuk
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


7C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


8A

Aleksiej Wasiljew, Piotr Głuszkowski
Drogi kształtowania się kultur narodowych oraz wzajemne oddziaływanie na siebie Polski i Rosji w XIX i na początku XX wieku


8B

Marek Chodowski
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


8C

Źródła historyczne i opracowania naukowe


9A

Piotr Głuszkowski, Maria Leskinen
Rosjanie i Polacy w XIX i na początku XX wieku: stereotypy we wzajemnym postrzeganiu


9B

Ewa Betiuk
Scenariusz lekcji dla szkoły średniej


9C

Źródła historyczne i opracowania naukowe